Stadsdelen Ryttargården bygger på en vision som Ryttargårdskyrkans medlemmar har: "Vi är en församling som gör skillnad i staden. Vi omsätter vår tro i praktisk handling och är Jesu händer och fötter i Linköping." Stadsdelen är församlingens hjärta, en utsträckt hand till människor som behöver gemenskap, och möjlighet att utvecklas, leva och verka i ett nytt sammanhang.

31 januari 2024 Samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun, meddelar att detaljplanen vunnit laga kraft.

31 januari 2024 Mark- och miljööverdomstolen beslutar att avvisa överklaganden på församlingens detaljplan. 

20 september 2023 Mark- och miljödomstolen beslutar att avslå överklaganden på detaljplanen för församlingens fastighet Ryttargården / Smedstad 1:18.

21 mars 2023 - Överklaganden på detaljplanen har inlämnats till Mark- och Miljödomstolen, Växjö

16 februari 2023- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta den nya detaljplanen för Ryttargårdskyrkans fastighet Smedstad1:18

Detta hände 2021:
25 november - Församlingens representanter Samuel Wejde och Peter Nordlander undertecknar avtal med Tosito AB om Ryttargårdskyrkans försäljning av mark/fastigheter för Tosito´s kommande byggnationer utmed Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen. 

8 november - avtal om avsiktsförklaring har tecknats mellan Ryttargårdskyrkan och Gärahovs Bygg AB. Läs mer här

29 augusti: Nu är det klart! Beslutet blev att en bred majoritet av församlingsmedlemmarna röstade för att gå vidare med projekt Ryttargården. På mötet visades en del nya bilder över fastigheterna - se dessa här

29:e augusti klockan 16:00: Församlingsmöte där vi ska ta beslut om Projekt Ryttargården. Mötet sker på plats i Ryttargårdskyrkan, men kan även följas via zoom. 

24:e augusti klockan 18:30: Församlingsmöte med möjlighet att ställa frågor om beslutet som sker söndagen den 29 augusti i Ryttargårdskyrkan. Mötet sker på plats i Ryttargårdskyrkan.

21 juni: Nu har församlingsledningen beslutat att söndag 29 augusti klockan 16 gäller som ny tid för beslutande församlingsmöte. 

15 juni: Församlingsmötet på söndag dem 20 juni blir av! Med det sagt har församlingsledningen tillsammans med detaljplanegruppen valt att flytta fram datum för beslut till församlingsmöte i augusti 2021. Läs Församlingsledningens öppna brev till församlingen här:

8 juni: Nu finns detaljplanen ute för samråd på Linköpings kommuns webbplats. Syftet för kommunen är att samla in önskemål och synpunkter att ta med in i det fortsatta arbetet, men också för att minska risken för överklaganden senare i detaljplaneprocessen. Först när detaljplanen vunnit laga kraft, beräknat till andra kvartalet 2022, är det möjligt för oss att begära bygglov och starta det egentliga "byggandet". 

https://www.linkoping.se/.../sta.../ekkallan---smedstad-1.18

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.