Detaljplanegruppens uppgift

Detaljplanegruppens uppgift är att ta fram ett förslag till exploatering av Ryttargården. I uppgiften ingår, förutom detaljplanen, förhandlingar med entreprenörer, fastighetsbolag, andra samarbetspartners och lösningar för olika hyresgäster m.m.

Detaljplanegruppen kommer att lämna sina förslag till styrelsen för Ryttargården Fastighet, som underlag för förslag om projektets genomförande eller ej till Ryttargårdskyrkans församlingsmöte.

Hur gruppen kom till

Arbetsgruppen utsågs i februari 2013, efter att församlingen beslutade att ställa sig positiv till kommunens förslag om en förändring av området vid Djurgårdsgatan. Arbetsgruppen fick i uppgift att leda arbetet med ”en ansökan om detaljplaneläggning av vår fastighet Smedstad 1:18 med möjlighet till bostäder, verksamheter och parkering”.

Det har varit en lång process av förhandlingar med Linköpings kommun, om utformningen av byggnationer, och villkoren för den, i en ny detaljplan. Planen beräknas kunna skickas ut på samråd under första kvartalet 2021 och vinna laga kraft ett år senare. Bengt, Per-Åke och Jaan har ingått i arbetsgruppen från första början. Detaljplanen

• Bertil Carlson, har arbetat på Tekniska Verken som projektledare med inriktning på upphandling och avtalsskrivning. 

076 – 323 44 47; ber52car@gmail.com

• Magnus Eriksson, ansvarar för samordningen i projektet; bakgrund som företagsledare

0709 – 644 000; mera.me@telia.com

• Jaan Israelsson, har lång erfarenhet av byggprojektledning inom bl.a. HSB och Skanska; Jaan ingår i Ryttargårdskyrkans fastighetsråd.

070 – 523 33 30; Jaan.Israelsson@hsb.se

• Per-Åke Spetz, driver ett eget företag med inriktning på fastighetsvärderingar och fastighetsekonomi.

070 – 521 69 05; spetz@viost.se

• Bengt Winell, arkitekt, Winell & Jern Arkitekter AB.

070 – 849 06 98; bengt@winelljern.se

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.