Tanken med mångfaldsboendet

Just nu finns det, efter samråd med sakkuniga på Linköpings kommun, tankar om att Mångfaldsboendet skulle innehålla en större mängd små lägenheter.

- Gemensamt för personer som de sakkunniga vill förorda för ett mångfaldsboende är att de av sociala skäl har svårt att hitta en lägenhet inom den ordinarie bostadsmarknaden. De har ofta ett behov av ett uttalat sammanhang, har ett litet naturligt nätverk och behöver inkludering och stöd i att kunna bidra med det de kan.

Vilka skulle kunna bo här?

• Nyanlända som fått uppehållstillstånd.

• Ensamkommande ungdomar över 20 år.

• Ungdomar och vuxna som tidigare bott i kommunens stödboenden.

• Personer som bor i en bostad med särskild service men nu kan klara ett självständigt boende.

Vi hyr ut till de enskilda hyresgästerna i samråd med Linköpings kommun som kan finnas med och hjälpa till med matchningen mellan de lägenheter vi har, övriga hyresgäster och de som söker lägenhet.

Det är viktigt att det inte blir ett kategoriboende, utan för att vårt mångfaldsboende ska vara till så stor nytta som möjligt för staden är mixen av hyresgäster väldigt betydelsefull.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.