Kalendarium

Här får du fortlöpande kort information om det som händer i projektet.

Detaljplanen för Ryttargårdskyrkans fastighet Smedstad 1:18 (Sbn 2015-284)

31 januari 2024 har detaljplanen vunnit laga kraft och arbetet med att ta fram handlingar för byggnadslov kan påbörjas.

21 mars 2023 Överklaganden på detaljplanen har inlämnats till Mark- och Miljödomstolen, Växjö.

16 febr 2023 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen

Juni 2022 Kommunen inleder samrådsförfarandet för den nya detaljplanen

25 nov. -21 Församlingens representanter Samuel Wejde och Peter Nordlander undertecknar avtal med Tosito AB om Ryttargårdskyrkans försäljning av mark/fastigheter för Tosito´s kommande byggnationer utmed Djurgårdsgatan och Garnisonsvägen.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.