Tidplan

Tidplan för genomförandet av Projekt Ryttargården

Tidplanen är beroende av när den nya detaljplanen för församlingens fastighet har vunnit laga kraft, det vill säga när kommunens plan för vad och hur vi får bygga på vår tomt är fastställd och inte längre kan överklagas. Vi räknar med att detta är klart i maj/juni 2022.

Det är det här som ska byggas:

 • Kvarter 2A = Mångfalds- och Studentlägenheter, Bildningscenter samt preliminärt här också nytt kök med café/restaurang (Ryttab / Församlingen)
 • Kvarter 2A = Förskolan (Ryttab / Församlingen)
 • Kvarter 2B1 och 2B2 = Trygghetsboende med hyres- och bostadsrätter (Tosito)
 • Kvarter 2C = Bostadsrätter (Tosito)
 • Kvarter 3 = Bostadsrätter (Tosito)
 • Kvarter 4 = Bostadrätter (Tosito)
 • Kvarter 1 = lokaler i befintlig kyrkbyggnad / kyrktorg, konferens- och samlingslokaler, kontor m m

Byggstart 

 • Kvarter 2B och 2C / oktober 2022
 • Kvarter 2A Förskolan / september 2022
 • Kvarter 2A Mångfalds – och Studentlägenheter, Bildningscenter / april 2023
 • Kvarter 3 / augusti 2023
 • Kvarter 4 / augusti 2024

Inflyttning

- Förskolan 2A / maj 2023

- Studentboenden och Bildningscenter 2A / juni 2024

- Mångfaldsboende 2A / oktober 2024

- Trygghetsboende och bostadsrätter 2B, 2C / mars 2024

- Bostadsrätter 3 / februari och april 2025

- Bostadsrätter 4 / juli 2025

Ombyggnad i befintlig kyrkbyggnad

Detta sker i olika etapper med start under 2023 och klart efter sommaren 2024. En del av arbetet planeras ske med frivilliga arbetsinsatser. Vi undersöker just nu möjligheterna för befintlig förskoleverksamhet att driva verksamheten i gula huset fram till sommaren 2023.

Målsättning är att Liljeholmens folkhögskola ska ha färdiga lokaler i bildningscentret till höstterminen 2024 och att även studentlägenheterna ska stå klara vid samma tid.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.