Tidplan

Tidplan för genomförandet av Projekt Ryttargården

Tidplanen är beroende av när den nya detaljplanen för församlingens fastighet har vunnit laga kraft, det vill säga när kommunens plan för vad och hur vi får bygga på vår tomt är fastställd och inte längre kan överklagas. Detaljplanen är nu fastställd och projekteringsarbetet kan påbörjas.

Det är det här som ska byggas:

  • Kvarter 2A = Mångfalds- och Studentlägenheter, Bildningscenter samt preliminärt här också nytt kök med café (Ryttab / Församlingen)
  • Kvarter 2A = Förskolan (Ryttab / Församlingen)
  • Kvarter 2B1 och 2B2 = Trygghetsboende med hyres- och bostadsrätter (Tosito)
  • Kvarter 2C = Bostadsrätter (Tosito)
  • Kvarter 3 = Bostadsrätter (Tosito)
  • Kvarter 4 = Bostadrätter (Tosito)
  • Kvarter 1 = lokaler i befintlig kyrkbyggnad / kyrktorg, konferens- och samlingslokaler, kontor m m

Inflyttning

- Förskolan 2A / maj 2025

- Studentboenden och Bildningscenter 2A / juni 2026

- Mångfaldsboende 2A / oktober 2026

- Trygghetsboende och bostadsrätter 2B, 2C / oktober 2025

- Bostadsrätter 3 / oktober 2028

- Bostadsrätter 4 / juli 2028

Ombyggnad i befintlig kyrkbyggnad

Ombyggnaden kommer att ske i olika etapper. En del av arbetet planeras genomföras med frivilliga arbetsinsatser. 

Vi har projektledningsmöte på tisdag 27 februari 2024 då vi tar fram en ny tidplan. 

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.